مکان های کاری مشترک در Algiers

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAlgiers

Algeria Business Centre


کار در فضای مشترک
از 1,510.00 DA
کار مشترک درAlgiers

Bab-Ezzouar Business Center


کار در فضای مشترک
از 940.00 DA

با مراجعه به Algiersدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+