مکان های کاری مشترک در Gold Coast

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درGold Coast

Levels 9 & 10, Wyndham Building


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درGold Coast

Level 13


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درGold Coast

Ground floor


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠

با مراجعه به Gold Coastدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+