مکان های کاری مشترک در Perth

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درPerth

Level 27


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPerth

Level 1


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPerth

The Garden Office Park, Level 2, Building C


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠

با مراجعه به Perthدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+