مکان های کاری مشترک در Vienna

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درVienna

Fleischmarkt 1/6/12


کار در فضای مشترک
از € ١٤,٢٠
کار مشترک درVienna

Graben 19


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٦٠
کار مشترک درVienna

1st, 2nd floor


کار در فضای مشترک
از € ١٣,٥٠
کار مشترک درVienna

Herrengasse 1-3


کار در فضای مشترک
از € ١٤,٢٠
کار مشترک درVienna

Kaerntner Ring 5-7


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٦٠
کار مشترک درVienna

Schottenring 16/2


کار در فضای مشترک
از € ١٤,٢٠
کار مشترک درVienna

2nd floor


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درVienna

3rd Floor


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درVienna

The Icon Vienna, Tower C


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درVienna

Regus Westbahnhof


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درVienna

Ground floor


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درVienna

23rd and 24th floor


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درVienna

26th floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درVienna

Simmeringer Hauptstrasse 24


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درVienna

Mooslackengasse 17


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درVienna

Twin Tower


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درVienna

Office Park I


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٦٠

با مراجعه به Viennaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+