مکان های کاری مشترک در Baku

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBaku

5th floor


کار در فضای مشترک
از ١٦,٢٠ AZN
کار مشترک درBaku

5th Floor


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Bakuدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+