مکان های کاری مشترک در Belo Horizonte

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBelo Horizonte

Belo Horizonte


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٤,٩٠
کار مشترک درBelo Horizonte

Av. do Contorno, 6594


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٢,٠٠

با مراجعه به Belo Horizonteدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+