مکان های کاری مشترک در Campinas

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCampinas

Avenida Jose de Souza Campos Avenue, 575


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٦,٢٠
کار مشترک درCampinas

Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٥,٥٠

با مراجعه به Campinasدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+