مکان های کاری مشترک در Porto Alegre

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درPorto Alegre

8th floor, 90, Dolorez Alcaraz Caldas Ave.


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٣,٤٠
کار مشترک درPorto Alegre

Av. Carlos Gomes


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٨,٠٠
کار مشترک درPorto Alegre

Platinum Building


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٣,٠٠

با مراجعه به Porto Alegreدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+