مکان های کاری مشترک در Recife

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درRecife

Av.Eng. Antônio de Góes, 60 - 7º e 14º andar


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٣,٤٠

با مراجعه به Recifeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+