مکان های کاری مشترک در Sao Paulo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درSao Paulo

Paulista Financial District


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSao Paulo

Ground Floor, Mezzanine


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٨,٣٠
کار مشترک درSao Paulo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٤,٥٠
کار مشترک درSao Paulo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٤,٨٠
کار مشترک درSao Paulo

Av. Cidade Jardim, 400 - 7º e 20º andares


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٤,٨٠
کار مشترک درSao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1485


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٤,٩٠
کار مشترک درSao Paulo

3rd Floor, Seculum Building


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٨,٣٠
کار مشترک درSao Paulo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٤,٥٠
کار مشترک درSao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.509


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٤,٣٠
کار مشترک درSao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.221


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٨,١٠
کار مشترک درSao Paulo

1.455, Juscelino Kubistchek Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSao Paulo

17th Floor, Eldorado Building


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٨,٣٠
کار مشترک درSao Paulo

Spaces Vila Olimpia


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٨,١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSao Paulo

4th Floor Edificio Continental Square


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٨,٠٠
کار مشترک درSao Paulo

51, Irma Gabriela Street


کار در فضای مشترک
از BRL ٥٢,٩٠
کار مشترک درSao Paulo

14th Floor, Cidade Jardim Corporate Center - Park Tower


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٣,١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSao Paulo

Av. das Nações Unidas, 12551


کار در فضای مشترک
از BRL ٢٨,٠٠
کار مشترک درSao Paulo

Doutor Chucri Zaidan Ave, 296


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٦,٥٠
کار مشترک درSao Paulo

Av. das Nações Unidas 14171


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٦,٥٠
کار مشترک درSao Paulo

Arquiteto Olavo Redig de Campos Street, 105


کار در فضای مشترک
از BRL ٣٣,١٠
کار مشترک درSao Paulo

Edificio Birmann 11


کار در فضای مشترک
از BRL ٢١,١٠
کار مشترک درSao Paulo

Panamerica Park


کار در فضای مشترک
از BRL ٢١,١٠
کار مشترک درSao Paulo

101, José Versolato Avenue


کار در فضای مشترک
از BRL ١٨,٦٠

با مراجعه به Sao Pauloدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+