مکان های کاری مشترک در Sofia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSofia

5th and 6th Floors


کار در فضای مشترک
از ١٥,٧٠ BGN
کار مشترک درSofia

Boulevard Totleben 53-55


کار در فضای مشترک
از ١١,٦٠ BGN
کار مشترک درSofia

132 Mimi Balkanska Str.


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ BGN

با مراجعه به Sofiaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+