مکان های کاری مشترک در Phnom Penh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درPhnom Penh

18/F Canadia Bank Tower


کار در فضای مشترک
از ٦.٠٠$
کار مشترک درPhnom Penh

Exchange Square, 14th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠.٤٠$

با مراجعه به Phnom Penhدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+