مکان های کاری مشترک در Edmonton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درEdmonton

10665 Jasper Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٨٠
کار مشترک درEdmonton

10050 - 112th Street


کار در فضای مشترک
از $٩.٠٠

با مراجعه به Edmontonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+