مکان های کاری مشترک در Halifax

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHalifax

1701 Hollis Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHalifax

1959 Upper Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درHalifax

99 Wyse Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠

با مراجعه به Halifaxدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+