مکان های کاری مشترک در Kitchener

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKitchener

22 Frederick St


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درKitchener

180 Northfield Drive West


کار در فضای مشترک
از $٩.٧٠

با مراجعه به Kitchenerدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+