مکان های کاری مشترک در Santiago de Chile

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSantiago de Chile

211 El Bosque Norte Ave.


کار در فضای مشترک
از $ ١٢.٢٠٠,٠٠
کار مشترک درSantiago de Chile

9th Floor, Las Artes Building


کار در فضای مشترک
از $ ٩.٢٠٠,٠٠

با مراجعه به Santiago de Chileدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+