مکان های کاری مشترک در Beijing

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBeijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٨٨.٠٠
کار مشترک درBeijing

Level 15 NCI Tower


کار در فضای مشترک
از CNY٨٨.٠٠
کار مشترک درBeijing

West, 5/F China Life Tower


کار در فضای مشترک
از CNY٨٥.٠٠
کار مشترک درBeijing

10/F IFC East Tower


کار در فضای مشترک
از CNY١٤١.٠٠
کار مشترک درBeijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


کار در فضای مشترک
از CNY١٩٢.٠٠
کار مشترک درBeijing

12/F Financial Street Excel Centre


کار در فضای مشترک
از CNY١٩٢.٠٠
کار مشترک درBeijing

6/F, Tower 2, Prosper Center


کار در فضای مشترک
از CNY٨٨.٠٠
کار مشترک درBeijing

15F China Word Tower A


کار در فضای مشترک
از CNY١٤١.٠٠
کار مشترک درBeijing

11/F Beijing Kerry Centre


کار در فضای مشترک
از CNY١٤١.٠٠
کار مشترک درBeijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


کار در فضای مشترک
از CNY٨٨.٠٠
کار مشترک درBeijing

7/F Metropolis Tower


کار در فضای مشترک
از CNY١٢٦.٠٠

با مراجعه به Beijingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+