مکان های کاری مشترک در Chengdu

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درChengdu

36/F, Yanlord Landmark Office Building


کار در فضای مشترک
از CNY٧٥.٠٠
کار مشترک درChengdu

Unit 1-6, 25/F, Tower 1, International Finance Square (IFS)


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درChengdu

26/F Building A, Times Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٦٤.٠٠
کار مشترک درChengdu

32F, China Resources Building


کار در فضای مشترک
از CNY٧٧.٠٠

با مراجعه به Chengduدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+