مکان های کاری مشترک در Chongqing

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درChongqing

19F, Chongqing World Financial Centre


کار در فضای مشترک
از CNY٧٥.٠٠
کار مشترک درChongqing

33/F Yangtze River International Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٤٤.٠٠
کار مشترک درChongqing

35F, HNA Poly Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٥٣.٠٠
کار مشترک درChongqing

10/F, PICC Building


کار در فضای مشترک
از CNY٤٧.٠٠

با مراجعه به Chongqingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+