مکان های کاری مشترک در Guangzhou

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درGuangzhou

23/F Tower A Center Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٨٨.٠٠
کار مشترک درGuangzhou

12/F, Tower A, Phase 1


کار در فضای مشترک
از CNY٨٨.٠٠
کار مشترک درGuangzhou

17/F, Kingold Century Centre


کار در فضای مشترک
از CNY٨٨.٠٠

با مراجعه به Guangzhouدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+