مکان های کاری مشترک در Hangzhou

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHangzhou

4/F Euro America Centre


کار در فضای مشترک
از CNY٨٠.٠٠
کار مشترک درHangzhou

9/F, Building A, Delixi Mansion


کار در فضای مشترک
از CNY٦٠.٠٠
کار مشترک درHangzhou

7/F, China Resources Building


کار در فضای مشترک
از CNY٨٩.٠٠

با مراجعه به Hangzhouدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+