مکان های کاری مشترک در Nanjing

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درNanjing

8 F, Jinling Hotel Asia Pacific Tower


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNanjing

24/F, Tower 2, Deji Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٧٨.٠٠
کار مشترک درNanjing

13/F, Kingsley International Mansion


کار در فضای مشترک
از CNY٦٣.٠٠
کار مشترک درNanjing

22/F, Siya Building


کار در فضای مشترک
از CNY٧٢.٠٠
کار مشترک درNanjing

8/F, Building E07, Suning Wisdom Valley


کار در فضای مشترک
از CNY٥٢.٠٠

با مراجعه به Nanjingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+