مکان های کاری مشترک در Suzhou

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSuzhou

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٦٢.٠٠
کار مشترک درSuzhou

25/F, Hongdou International Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٤٨.٠٠

با مراجعه به Suzhouدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+