مکان های کاری مشترک در Tianjin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درTianjin

11F, Block One, Golden Valley Center


کار در فضای مشترک
از CNY٧١.٠٠
کار مشترک درTianjin

8/F Regus Tianjin Centre


کار در فضای مشترک
از CNY٦٩.٠٠

با مراجعه به Tianjinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+