مکان های کاری مشترک در Wuhan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درWuhan

16/F, Boss Will


کار در فضای مشترک
از CNY٦٣.٠٠
کار مشترک درWuhan

8F, Wuhan Tiandi – Corporate Center 5


کار در فضای مشترک
از CNY٧٥.٠٠
کار مشترک درWuhan

18F, Wuhan Poly Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٦٩.٠٠
کار مشترک درWuhan

22/F, Chicony Centre


کار در فضای مشترک
از CNY٥٦.٠٠

با مراجعه به Wuhanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+