مکان های کاری مشترک در Bogota

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBogota

Building QBO Parque 93


کار در فضای مشترک
از COP ٤٠.٠٠٠,٠٠
کار مشترک درBogota

17th Floor Tierra Firme Tower


کار در فضای مشترک
از COP ٤٠.٠٠٠,٠٠
کار مشترک درBogota

Carrera 11 No. 79 - 80


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Bogotaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+