مکان های کاری مشترک در Zagreb

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درZagreb

Grand Centar


کار در فضای مشترک
از ٤٠,٠٠ HRK
کار مشترک درZagreb

Hoto Tower


کار در فضای مشترک
از ٣٥,٠٠ HRK

با مراجعه به Zagrebدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+