مکان های کاری مشترک در Nicosia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNicosia

1st, 5th Floors


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درNicosia

1st Floor, Hadjikyriakeion Bld 1


کار در فضای مشترک
از € ٤,٧٠

با مراجعه به Nicosiaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+