مکان های کاری مشترک در Prague

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درPrague

4th and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از 170 Kč
کار مشترک درPrague

Na Perstyne 342/1


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPrague

14/682 Rybna street


کار در فضای مشترک
از 151 Kč
کار مشترک درPrague

River Garden, 5th floor


کار در فضای مشترک
از 170 Kč
کار مشترک درPrague

Na strži 1702/65


کار در فضای مشترک
از 187 Kč
کار مشترک درPrague

Dělnická 213/12


کار در فضای مشترک
از 129 Kč

با مراجعه به Pragueدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+