مکان های کاری مشترک در Ballerup

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBallerup

Lautruphøj 1-3


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درBallerup

Herstedoestervej 27-29, unit A


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درBallerup

Automatikvej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درBallerup

Ny Carlsberg Vej 80


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٩,٠٠
کار مشترک درBallerup

Business Centre Nord


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درBallerup

Gammel Kongevej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درBallerup

Tuborg Boulevard 12


کار در فضای مشترک
از DKK ٨٨,٠٠
کار مشترک درBallerup

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درBallerup

Business Centre Raadhuspladsen


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠
کار مشترک درBallerup

Larsbjornsstraede 3


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درBallerup

Langebrogade 5


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درBallerup

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBallerup

Regus Express Arrivals Lounge


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠

با مراجعه به Ballerupدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+