مکان های کاری مشترک در Copenhagen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCopenhagen

Business Centre Raadhuspladsen


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Larsbjornsstraede 3


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Gammel Kongevej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Langebrogade 5


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Ny Carlsberg Vej 80


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٩,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Business Centre Nord


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Tuborg Boulevard 12


کار در فضای مشترک
از DKK ٨٨,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درCopenhagen

Regus Express Arrivals Lounge


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Automatikvej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Herstedoestervej 27-29, unit A


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درCopenhagen

Lautruphøj 1-3


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠

با مراجعه به Copenhagenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+