مکان های کاری مشترک در Hellerup

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHellerup

Tuborg Boulevard 12


کار در فضای مشترک
از DKK ٨٨,٠٠
کار مشترک درHellerup

Business Centre Nord


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درHellerup

Automatikvej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درHellerup

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درHellerup

Larsbjornsstraede 3


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درHellerup

Business Centre Raadhuspladsen


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠
کار مشترک درHellerup

Gammel Kongevej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درHellerup

Langebrogade 5


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درHellerup

Ny Carlsberg Vej 80


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٩,٠٠
کار مشترک درHellerup

Lautruphøj 1-3


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درHellerup

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHellerup

Regus Express Arrivals Lounge


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠
کار مشترک درHellerup

Herstedoestervej 27-29, unit A


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠

با مراجعه به Hellerupدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+