مکان های کاری مشترک در Soborg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSoborg

Automatikvej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درSoborg

Business Centre Nord


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درSoborg

Tuborg Boulevard 12


کار در فضای مشترک
از DKK ٨٨,٠٠
کار مشترک درSoborg

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درSoborg

Larsbjornsstraede 3


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درSoborg

Gammel Kongevej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
کار مشترک درSoborg

Business Centre Raadhuspladsen


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠
کار مشترک درSoborg

Ny Carlsberg Vej 80


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٩,٠٠
کار مشترک درSoborg

Lautruphøj 1-3


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درSoborg

Langebrogade 5


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درSoborg

Herstedoestervej 27-29, unit A


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درSoborg

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٠,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSoborg

Regus Express Arrivals Lounge


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠

با مراجعه به Soborgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+