مکان های کاری مشترک در Søborg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSøborg

Automatikvej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درSøborg

Business Centre Nord


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درSøborg

Tuborg Boulevard 12


کار در فضای مشترک
از DKK ٨٥,٠٠
کار مشترک درSøborg

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درSøborg

Larsbjornsstraede 3


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درSøborg

Gammel Kongevej 1


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٩,٠٠
کار مشترک درSøborg

Business Centre Raadhuspladsen


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠
کار مشترک درSøborg

Ny Carlsberg Vej 82


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٩,٠٠
کار مشترک درSøborg

Lautruphøj 1-3


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درSøborg

Langebrogade 5


کار در فضای مشترک
از DKK ٥٤,٠٠
کار مشترک درSøborg

Herstedoestervej 27-29, unit A


کار در فضای مشترک
از DKK ٣٨,٠٠
کار مشترک درSøborg

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


کار در فضای مشترک
از DKK ٦٩,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSøborg

Regus Express Arrivals Lounge


کار در فضای مشترک
از DKK ٧٦,٠٠

با مراجعه به Søborgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+