مکان های کاری مشترک در Cairo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درCairo

Cornich El Nile, Ramelt Beaulac


کار در فضای مشترک
از $ ٨.٥٠
کار مشترک درCairo

Road 18, Sarayat El Maadi


کار در فضای مشترک
از $ ٦.٣٠
کار مشترک درCairo

22, Kamal El-Din Hussein St


کار در فضای مشترک
از $ ٧.٢٠
کار مشترک درCairo

47 Office Building


کار در فضای مشترک
از $ ٧.٢٠
کار مشترک درCairo

1st Floor, Red-Con Building


کار در فضای مشترک
از $ ٨.٥٠
کار مشترک درCairo

Raya View in Smart Village


کار در فضای مشترک
از $ ٥.٤٠
کار مشترک درCairo

3rd & 4th Floors, Green Tower


کار در فضای مشترک
از $ ٧.٢٠
کار مشترک درCairo

Plot 31 El Sheikh Zayed


کار در فضای مشترک
از $ ٥.٤٠

با مراجعه به Cairoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+