مکان های کاری مشترک در Tallinn

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درTallinn

3. korrus


کار در فضای مشترک
از ٦.٦٠ €
کار مشترک درTallinn

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از ٦.٠٠ €

با مراجعه به Tallinnدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+