مکان های کاری مشترک در Helsinki

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHelsinki

Mannerheiminaukio 1


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درHelsinki

Luna House


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درHelsinki

Bulevardi 21


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درHelsinki

Kyllikinportti 2


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHelsinki

4th floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درHelsinki

Aalto University Campus


کار در فضای مشترک
از ٣,٨٠ €
کار مشترک درHelsinki

4th Floor


کار در فضای مشترک
از ٣,٨٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درHelsinki

6th floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درHelsinki

Itäkatu 1-5


کار در فضای مشترک
از ٦,٣٠ €
کار مشترک درHelsinki

1st Floor


کار در فضای مشترک
از ٤,٤٠ €
کار مشترک درHelsinki

Puolikkotie 8


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درHelsinki

3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ٤,٤٠ €
کار مشترک درHelsinki

3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٤,١٠ €
کار مشترک درHelsinki

Regus Vantaa Kehämylly


کار در فضای مشترک
از ٥,٧٠ €
کار مشترک درHelsinki

Karhumäentie 3


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €

با مراجعه به Helsinkiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+