مکان های کاری مشترک در Tampere

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درTampere

1st & 3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٢٠ €
کار مشترک درTampere

Korkeakoulunkatu 7


کار در فضای مشترک
از ٥,٤٠ €

با مراجعه به Tampereدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+