مکان های کاری مشترک در Vantaa

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درVantaa

Karhumäentie 3


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
کار مشترک درVantaa

3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٤,١٠ €
کار مشترک درVantaa

Itäkatu 1-5


کار در فضای مشترک
از ٦,٣٠ €
کار مشترک درVantaa

Regus Vantaa Kehämylly


کار در فضای مشترک
از ٥,٧٠ €
کار مشترک درVantaa

Kyllikinportti 2


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درVantaa

Mannerheiminaukio 1


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
کار مشترک درVantaa

Luna House


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درVantaa

6th floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درVantaa

Bulevardi 21


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درVantaa

Bulevardi street 7


کار در فضای مشترک
از ٧,٩٠ €
کار مشترک درVantaa

Aalto University Campus


کار در فضای مشترک
از ٣,٨٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درVantaa

4th floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درVantaa

1st Floor


کار در فضای مشترک
از ٤,٤٠ €
کار مشترک درVantaa

4th Floor


کار در فضای مشترک
از ٣,٨٠ €
کار مشترک درVantaa

Puolikkotie 8


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درVantaa

3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ٤,٤٠ €

با مراجعه به Vantaaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+