مکان های کاری مشترک در Bordeaux

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBordeaux

Gare de Bordeaux Saint Jean - Pavillon Nord


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درBordeaux

81 Boulevard Pierre 1er


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €
کار مشترک درBordeaux

32 allée Boutaut


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
کار مشترک درBordeaux

Building Clement Ader


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €

با مراجعه به Bordeauxدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+