مکان های کاری مشترک در Grenoble

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درGrenoble

155-157 cours Berriat


کار در فضای مشترک
از ٥,٤٠ €
کار مشترک درGrenoble

18 rue de la Tuilerie


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGrenoble

196 C rue du Rocher de Lorzier


کار در فضای مشترک
از ٥,٧٠ €

با مراجعه به Grenobleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+