مکان های کاری مشترک در Nice

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNice

Le Consul


کار در فضای مشترک
از ٦,٧٠ €
کار مشترک درNice

81 rue de France


کار در فضای مشترک
از ٧,٩٠ €
کار مشترک درNice

455 Promenade des Anglais


کار در فضای مشترک
از ٦,٧٠ €
کار مشترک درNice

Monte Carlo Sun


کار در فضای مشترک
از ١٧,٢٠ €
کار مشترک درNice

2000 route des Lucioles


کار در فضای مشترک
از ٣,٠٠ €
کار مشترک درNice

291 Rue Albert Caquot


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNice

E. Space Park


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €

با مراجعه به Niceدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+