مکان های کاری مشترک در Strasbourg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درStrasbourg

Tour Sébastopol


کار در فضای مشترک
از ١٠,٤٠ €
کار مشترک درStrasbourg

16 avenue de l'Europe


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €

با مراجعه به Strasbourgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+