مکان های کاری مشترک در Villeurbanne

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درVilleurbanne

Immeuble le Patio


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درVilleurbanne

Immeuble Danica B


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درVilleurbanne

5, place Charles Béraudier


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درVilleurbanne

23 rue crepet


کار در فضای مشترک
از ٦,٣٠ €
کار مشترک درVilleurbanne

Campus Verrazzano


کار در فضای مشترک
از ٩,١٠ €

با مراجعه به Villeurbanneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+