مکان های کاری مشترک در Tbilisi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درTbilisi

BCV, 71 Vazha-Pshavela Ave.


کار در فضای مشترک
از ٩,١٠ $
کار مشترک درTbilisi

Tabidze 1 Building


کار در فضای مشترک
از ١٤,٦٠ $

با مراجعه به Tbilisiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+