مکان های کاری مشترک در Berlin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBerlin

4th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درBerlin

Jaegerstraße 54


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBerlin

2nd floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درBerlin

4th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٦,٤٠ €
کار مشترک درBerlin

Friedrichstraße 191


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درBerlin

First Floor


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درBerlin

5th floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درBerlin

6th + 7th floor


کار در فضای مشترک
از ١٦,٤٠ €
کار مشترک درBerlin

8th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درBerlin

Regus Berlin At the Chancellor Office


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درBerlin

Karl-Marx-Straße 97-99


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درBerlin

7th Floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درBerlin

Third Floor


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درBerlin

House A, 1st floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٥٠ €

با مراجعه به Berlinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+