مکان های کاری مشترک در Cologne

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCologne

Fourth Floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درCologne

Neumarkt Galerie


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درCologne

2nd, 4th floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCologne

Kranhaus 1


کار در فضای مشترک
از ١٠,٧٠ €
کار مشترک درCologne

4th and 5th Floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درCologne

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29


کار در فضای مشترک
از ٧,٩٠ €
کار مشترک درCologne

10th and 22nd Floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درCologne

6th Floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درCologne

1st floor


کار در فضای مشترک
از ٥,٤٠ €
کار مشترک درCologne

Friedrich-Ebert-Allee 13


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٠٠

با مراجعه به Cologneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+