مکان های کاری مشترک در Dusseldorf

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDusseldorf

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درDusseldorf

5th floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٥٠ €
کار مشترک درDusseldorf

4th + 5th floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درDusseldorf

4th and 5th floor


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
کار مشترک درDusseldorf

1st Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٥٠ €
کار مشترک درDusseldorf

Koenigsallee 106


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
کار مشترک درDusseldorf

17th floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درDusseldorf

Neuer Zollhof 3


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درDusseldorf

Speditionstrasse 21


کار در فضای مشترک
از ١٢,٣٠ €
کار مشترک درDusseldorf

3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درDusseldorf

Prinzenpark 3. und 5


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درDusseldorf

3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درDusseldorf

Kaiserswerther Str. 115


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
کار مشترک درDusseldorf

3rd and 4th floor


کار در فضای مشترک
از ٤,٧٠ €
کار مشترک درDusseldorf

5th floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €
کار مشترک درDusseldorf

2nd and 3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €
کار مشترک درDusseldorf

GF, 1st floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €

با مراجعه به Dusseldorfدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+