مکان های کاری مشترک در Hamburg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHamburg

4th Floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درHamburg

Neuer Wall 63


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درHamburg

4th Floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درHamburg

Stadthausbruecke 1-3


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درHamburg

Willy-Brandt-Straße 23-25


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درHamburg

Chilehaus A


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درHamburg

Kurze Mühren 1


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درHamburg

Valentinskamp 24


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درHamburg

Gorch-Fock-Wall 1a


کار در فضای مشترک
از ١٣,٥٠ €
کار مشترک درHamburg

Am Kaiserkai 1


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درHamburg

6th Floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درHamburg

15th and 16th floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درHamburg

GF, 2nd, 3rd, 4th floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درHamburg

2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درHamburg

3rd, 4th, 5th floor


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Hamburgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+