مکان های کاری مشترک در Hanover

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHanover

Bahnhofstr. 8


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درHanover

Podbielskistraße 333


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €

با مراجعه به Hanoverدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+